Aktualności

1701042810-kino-muranow-warszawa-foto-rafalnowak

Przetarg na „Dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego – Cyfryzacja dwóch sal w kinie Muranów w Warszawie”

Gutek Film Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż kinowego sprzętu cyfrowego – Cyfryzacja dwóch sal w kinie Muranów w Warszawie”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania: CZĘŚĆ 1 oraz CZĘŚĆ 2.