Aktualności

MUSTANG - photo 6

Problem nieletnich małżeństw, czyli UNICEF poleca film „Mustang”

8 kwietnia na polskie ekrany trafił film „Mustang”, opowiadający historię pięciu sióstr żyjących w małej miejscowości w Turcji, w wymowny sposób nawiązujący do kwestii małżeństw nieletnich. Problem ten dotyczy wielu regionów współczesnego świata, a walką z nim zajmuje się m.in. UNICEF, organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci.

UNICEF podkreśla, że w wielu krajach rozwijających się aż 1/3 młodych dziewcząt (poniżej 18. roku życia) jest wydawana za mąż. Jest to proceder, który potocznie łączy się z kulturą danego regionu, kraju. Musimy jednak pamiętać, że są to osobiste dramaty dzieci – młodych dziewcząt w wieku szkolnym, które przekładają się na poważne zjawiska społeczne – obniżenie wskaźnika upowszechnienia edukacji wśród młodych kobiet.

Wczesne małżeństwa odbierają dzieciństwo ogromnej liczbie dziewcząt na świecie. Szacuje się, że ponad 700 mln kobiet na świecie zostało wydanych przedwcześnie za mąż. UNICEF przypomina, że małżeństwa dzieci stanowią pogwałcenie praw człowieka, hamują prawidłowy rozwój dziewcząt, skutkują przedwczesną ciążą i społecznym wykluczeniem. Główną przyczyną zawierania wczesnych małżeństw jest ubóstwo. Ubodzy rodzice wydają za mąż swoje młode córki, aby zmniejszyć liczbę dzieci pozostających na ich utrzymaniu. Państwa z niskim poziomem PKB odznaczają się zwykle wysokim wskaźnikiem małżeństw dzieci. To zjawisko jest najpowszechniejsze w krajach Azji Południowej oraz w państwach afrykańskich. Małżeństwa dzieci utrwalają błędne koło ubóstwa, ponieważ dziewczęta przestają chodzić do szkoły, nie otrzymują szkolenia zawodowego i nie mają własnego źródła dochodu. Dlatego należy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić im możliwość kształcenia. Każdy rok nauki zmniejsza prawdopodobieństwo wczesnego małżeństwa.

Wraz z UNICEF-em polecamy film „Mustang”, który porusza i skłania do refleksji.